Dag 20

Nia er no 20 dagar «på veg». Ho har mange fysiske teikn som tilseier at ho er drektig; auka mengde med jurvev, rosa jur, utflod og forsatt er ho hoven bak. Berre sjå på det fine biletet :) Nia har utvikla jurvev etter løpetid tidlegare, men på eit mykje seinare tidspunkt. Dette er gode tegn på drektighet.

Adferdsmessig er Nia ikkje noko spesielt endra; inne er ho av (som vanleg), men ho søv mesteparten av tida. Det er ikkje så vanleg. Ute er ho spretten, leiken og strutter rundt omkring og ser ut til å være godt nøgd med seg sjølv :) Til vanleg brukar Nia å være ganske daff etter løpetid, og brukar å ete gras i store mengder.

Alt i alt er eg rimelig sikker på at Nia er drektig :) No gjeld det å smørje seg med tolmod og vente.

Det er forsatt plass på kvalpelista vår, vi veit jo ikkje om det kjem 2 eller 12 kvalpar, eller kjønnsfordeling.