Leik

Stitch og Nia leikar seg medan vi er på ein liten tur i skogen. Slutten av leiken fekk eg ikkje med; standard avslutting der Stitch løper frå Nia, og Nia plystrar og piper fordi ho blir løpt ifrå :)